سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نهضت ادامه دارد

ماموریت آموزشیاران نهضت سوادآموزی به پایان نرسیده

مدتها بود صحبت از انحلال سازمان نهضت سوادآموزی به گوش می رسید و این نهاد انقلابی که دستاوردهای ارزشمندی در طول حیات خود داشت امسال با ادغام در آموزش و پرورش، دستخوش تغییر و تحولات گسترده ای گردید. این نهاد در با سواد کردن بی سوادان و ریشه کنی بی سوادی در کشور نقش بی بدیلی داشته است. اما هنوز ماموریت نهضت سوادآموزی کاملا  به پایان نرسیده و کم سوادان بسیاری هستند که هنوز چشم انتظار آموزشیاران نهضت هستند.

سالها در نهضت سواد آموزی به امید استخدام رسمی در آموزش و پرورش زحمت کشیدم و بالاخره امسال آزمون استخدامی برای آموزشیاران و معلمان حق التدریسی برگزار شد و تعداد اندکی از شرکت کنندگان در این آزمون پذیرفته شدند. خوشبختانه من هم جزو قبول شدگان آزمون بودم و اکنون باید مرحله تازه ای از خدمت خود را آغاز کنم. مرحله حساسی که همراه با نگرانی ها و دلهره های ناشناخته است. نمی دانم خوشحال باشم یا ناراحت؟! چگونه از شاگردان قبلی خود دل بکنم و آنها را به حال خود رها کنم؟ چگونه با شاگردان جدید انس بگیرم؟ و...